השנה הכנס יתקיים בבית ציוני אמריקה.

דניאל פריש 1 תל אביב

08:30 - 17:00